۱۴۰۲/۱۲/۰۶

کارگاه-ورزش سالمندان-مشترک-۱۴۰۲۱۱۲۱۱۹۹۶۱۸/۱۲۷۴۹۰

  این دوره سزاسری می باشد.جهت ثبت نام تماس با خانم مرادی به شماره اطلاعات بیشتر تماس با خانم مرادی ۰۹۳۶۲۴۱۲۱۸۱

 • تاریخ شروع ثبت نام : ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
 • تاریخ پایان ثبت نام : ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
 • تاریخ شروع دوره : ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
 • تاریخ پایان دوره : ۱۴۰۲/۱۲/۱۱
 • تاریخ برگزاری امتحان : ۱۴۰۲/۱۲/۱۱
 • برگزار کننده : سامانه
 • جنسیت شرکت کنندگان : مشترک
 • استان : تهران
 • شهرستان : تهران
 • هزینه این دوره : ۷,۳۵۰,۰۰۰ ریال
 • هزینه هیئت : ۰ ریال
 • آدرس : سامانه
جهت ثبت نام در این دوره ابتدا ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید