۱۴۰۲/۱۲/۰۶

دروس تئوری عمومی مربیگری درجه ۳-مشترک-۱۴۰۲۱۱۱۰۱۹۹۵۷۱/۱۵۷۴۸۷

  این دوره مختص ارگان می باشد و شخص به صورت مستقیم اجازه دسترسی نخواهد داشت.لطفا تماس نگیرید

 • تاریخ شروع ثبت نام : ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
 • تاریخ پایان ثبت نام : ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
 • تاریخ شروع دوره : ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
 • تاریخ پایان دوره : ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
 • تاریخ برگزاری امتحان : ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
 • برگزار کننده : فدراسیون
 • جنسیت شرکت کنندگان : مشترک
 • استان : تهران
 • شهرستان : تهران
 • هزینه این دوره : ۰ ریال
 • هزینه هیئت : ۰ ریال
 • آدرس : سامانه فدراسیون
جهت ثبت نام در این دوره ابتدا ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید