۱۴۰۲/۰۱/۱۰

داوری-داژبال-درجه ۳-آقایان-۱۴۰۱۱۱۱۶۱۹۸۲۶۷/۱۴۳۴۱۲

 • تاریخ شروع ثبت نام : ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
 • تاریخ پایان ثبت نام : ۱۴۰۲/۰۱/۳۰
 • تاریخ شروع دوره : ۱۴۰۲/۰۲/۰۷
 • تاریخ پایان دوره : ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
 • تاریخ برگزاری امتحان : ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
 • برگزار کننده : سالن شهیدچاغروند
 • جنسیت شرکت کنندگان : آقا
 • استان : لرستان
 • شهرستان : خرم آباد
 • هزینه این دوره : ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • هزینه هیئت : ۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • آدرس : خرم آباد،سالن شهیدچاغروند
جهت ثبت نام در این دوره ابتدا ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید