۱۴۰۳/۰۵/۰۴

کارگاه-تغذیه ورزشی-جدید-اردبیل-۱۴۰۰۹۳۰۱۹۶۴۴۱/۴۸۲۰۲-مشترک

 • تاریخ شروع ثبت نام : ۱۴۰۱/۱۲/۰۸
 • تاریخ پایان ثبت نام : ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
 • تاریخ شروع دوره : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
 • تاریخ پایان دوره : ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
 • تاریخ برگزاری امتحان : ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
 • برگزار کننده : اردبیل
 • جنسیت شرکت کنندگان : مشترک
 • استان : اردبیل
 • شهرستان : اردبیل
 • هزینه این دوره : ۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال
 • هزینه هیئت : ۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • آدرس : استان اردبیل
جهت ثبت نام در این دوره ابتدا ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید