۱۳۹۹/۱۲/۱۲

آزمون ورودی-یوگا-مرحله ۶-قزوین-۱۳۹۹۱۰۲۱۹۴۷۴۷/۶۲۶۸۴-مشترک

  شماره های خانم قاسمی۰۹۹۰۰۴۳۲۱۰۰و خانم الهامی نژاد۰۹۱۹۶۶۱۶۶۷۸ جهت هرگونه هماهنگی اعلام می گردد. شماره کارت ۱۵۰۸-۹۹۰۳-۹۹۷۵-۶۰۳۷ بانک ملی بنام هیات ورزش های همگانی استان قزوین جهت واریز سهم هیات اعلام می گردد.مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال

 • تاریخ شروع ثبت نام : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
 • تاریخ پایان ثبت نام : ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
 • تاریخ شروع دوره : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
 • تاریخ پایان دوره : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
 • ساعت شروع وبینار : ۱۴:۳۰:۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
 • ساعت پایان وبینار : ۲۰:۳۰:۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
 • تاریخ برگزاری امتحان : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
 • برگزار کننده : انلاین
 • جنسیت شرکت کنندگان : خانم
 • استان : قزوین
 • شهرستان : قزوین
 • هزینه این دوره : ۶۳۷,۵۰۰ ریال
 • هزینه هیئت : ۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • آدرس : انلاین
جهت ثبت نام در این دوره ابتدا ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید