۱۳۹۹/۱۲/۰۷

سمینار-کراس ترینینگ-آذربایجان شرقی-۱۳۹۹۹۲۵۱۹۴۷۲۳/۳۵۵۶۴-مشترک

  ساعت برگزاری ۸:۳۰تا ۱۴:۳۰می باشد. واریز مبلغ ۴۰ هزار تومان به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۱۸۳۱۰۱ بنام هیات ورزشهای همگانی استان آذربایجان شرقی شماره ۳۵۵۴۱۹۴۴ روزهای فرد از ساعت ۱۰تا ۱۳ آقای تبریزی مسئول آموزش استان آذربایجان شرقی جهت هماهنگی اعلام می گردد.

 • تاریخ شروع ثبت نام : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
 • تاریخ پایان ثبت نام : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
 • تاریخ شروع دوره : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
 • تاریخ پایان دوره : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
 • ساعت شروع وبینار : ۰۸:۳۰:۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
 • ساعت پایان وبینار : ۱۴:۳۰:۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
 • تاریخ برگزاری امتحان : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
 • برگزار کننده : تبریز
 • جنسیت شرکت کنندگان : مشترک
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهرستان : تبریز
 • هزینه این دوره : ۸۵۰,۰۰۰ ریال
 • هزینه هیئت : ۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • آدرس : تبریز
جهت ثبت نام در این دوره ابتدا ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید