سمینار-کراس فیت-درجه ۳-خراسان جنوبی-۱۳۹۹۸۲۷۱۹۴۶۶۴/۴۳۵۵۹-مشترک

۱۳۹۹/۰۹/۰۳
  ساعت برگزاری ۱۴:۳۰ الی ۲۰:۳۰ می باشد.

 • تاریخ شروع ثبت نام : ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
 • تاریخ پایان ثبت نام : ۱۳۹۹/۱۰/۰۵
 • تاریخ شروع دوره : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
 • تاریخ پایان دوره : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
 • ساعت شروع وبینار : ۱۴:۳۰:۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
 • ساعت پایان وبینار : ۲۰:۳۰:۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
 • تاریخ برگزاری امتحان : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
 • برگزار کننده : مجازی
 • جنسیت شرکت کنندگان : مشترک
 • استان : خراسان جنوبی
 • شهرستان : قائن
 • هزینه این دوره : ۸۵۰,۰۰۰ ریال
 • هزینه هیئت : ۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • آدرس : مجازی
جهت ثبت نام در این دوره ابتدا ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید