سمینار-بادی پامپ-درجه ۳-کرمانشاه-۱۳۹۹۸۱۹۱۹۴۶۵۵/۳۵۲۹۳-مشترک

۱۳۹۹/۰۹/۰۳
  ساعت برگزاری ۱۴:۳۰ لغایت ۲۰:۳۰

 • تاریخ شروع ثبت نام : ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
 • تاریخ پایان ثبت نام : ۱۳۹۹/۱۰/۰۹
 • تاریخ شروع دوره : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
 • تاریخ پایان دوره : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
 • ساعت شروع وبینار : ۱۴:۳۰:۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
 • ساعت پایان وبینار : ۲۰:۳۰:۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
 • تاریخ برگزاری امتحان : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
 • برگزار کننده : مجازی
 • جنسیت شرکت کنندگان : مشترک
 • استان : کرمانشاه
 • شهرستان : کرمانشاه
 • هزینه این دوره : ۸۵۰,۰۰۰ ریال
 • هزینه هیئت : ۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • آدرس : مجازی
جهت ثبت نام در این دوره ابتدا ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید