سمینار-تمرینات معلق (TRX)-درجه ۳-گلستان-۱۳۹۹۷۱۹۱۹۴۵۸۶/۶۸۰۸۱-مشترک

۱۳۹۹/۰۸/۱۱
 • تاریخ شروع ثبت نام : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰
 • تاریخ پایان ثبت نام : ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
 • تاریخ شروع دوره : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
 • تاریخ پایان دوره : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
 • ساعت شروع وبینار : ۰۸:۰۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
 • ساعت پایان وبینار : ۱۴:۰۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
 • تاریخ برگزاری امتحان : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
 • برگزار کننده : آنلاین
 • جنسیت شرکت کنندگان : مشترک
 • استان : گلستان
 • شهرستان : گرگان
 • هزینه این دوره : ۸۵۰,۰۰۰ ریال
 • هزینه هیئت : ۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • آدرس : آنلاین
جهت ثبت نام در این دوره ابتدا ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید