سمینار-روش تمرینی تحریک الکتریکی عضلات(EMS)-درجه ۳-یزد-۱۳۹۹۶۲۵۱۹۴۵۳۷/۲۴۱-مشترک

۱۳۹۹/۰۸/۱۱
  ساعت شروع برگزاری وبینار از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰ از طریق سامانه آموزش مجازی می باشد. هزینه شهریه هیات همگانی استان ۴۰۰۰۰ تومان می باشد.

 • تاریخ شروع ثبت نام : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
 • تاریخ پایان ثبت نام : ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
 • تاریخ شروع دوره : ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
 • تاریخ پایان دوره : ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
 • ساعت شروع وبینار : ۰۸:۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
 • ساعت پایان وبینار : ۱۴:۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
 • تاریخ برگزاری امتحان : ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
 • برگزار کننده : بصورت مجازی
 • جنسیت شرکت کنندگان : مشترک
 • استان : یزد
 • شهرستان : یزد
 • هزینه این دوره : ۸۵۰,۰۰۰ ریال
 • هزینه هیئت : ۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • آدرس : سایت فدراسیون
جهت ثبت نام در این دوره ابتدا ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید