۱۳۹۹/۱۲/۰۷

سمینار کراس ترینینگ شهر همدان

  شرکت کلیه متقاضیان در این دوره بلامانع است

 • تاریخ شروع ثبت نام : ۱۳۹۸/۱۰/۰۵
 • تاریخ پایان ثبت نام : ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
 • تاریخ شروع دوره : ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
 • تاریخ پایان دوره : ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
 • ساعت شروع وبینار : ۱۴:۳۰:۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
 • ساعت پایان وبینار : ۲۱:۳۰:۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
 • تاریخ برگزاری امتحان : ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
 • برگزار کننده : همدان
 • جنسیت شرکت کنندگان : مشترک
 • استان : همدان
 • شهرستان : همدان
 • هزینه این دوره : ۶۳۷,۵۰۰ ریال
 • هزینه هیئت : ۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • آدرس : همدان
جهت ثبت نام در این دوره ابتدا ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید