مربیگری-آمادگی جسمانی-درجه ۳-کرمانشاه-۱۳۹۹۷۲۱۱۹۴۵۸۹/۳۵۲۹۳-آقایان

۱۳۹۹/۰۹/۰۳
 • تاریخ شروع ثبت نام : ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
 • تاریخ پایان ثبت نام : ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
 • تاریخ شروع دوره : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
 • تاریخ پایان دوره : ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
 • تاریخ برگزاری امتحان : ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
 • برگزار کننده : استاديوم
 • جنسیت شرکت کنندگان : آقا
 • استان : کرمانشاه
 • شهرستان : کرمانشاه
 • هزینه این دوره : ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • هزینه هیئت : ۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • آدرس : هيات همگاني
 • پیش نیاز های مرتبط به دوره

  دروس تئوری (۱۰ درس) یا لیسانس تربیت بدنی یا کارشناسی ارشد پیوسته یا مربیگری سایر رشته ها تمام رشته ها درجه ۳

  (مشترک)

جهت ثبت نام در این دوره ابتدا ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید