داوری-داژبال-درجه ۳-کرمانشاه-۱۳۹۹۷۱۵۱۹۴۵۷۴/۳۵۲۹۳-آقایان

۱۳۹۹/۰۸/۱۱
  هزینه هیات مبلغ ۳۲۰۰۰۰۰ هزار ریال می باشد.

 • تاریخ شروع ثبت نام : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
 • تاریخ پایان ثبت نام : ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
 • تاریخ شروع دوره : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
 • تاریخ پایان دوره : ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
 • تاریخ برگزاری امتحان : ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
 • برگزار کننده : كرمانشاه
 • جنسیت شرکت کنندگان : آقا
 • استان : کرمانشاه
 • شهرستان : کرمانشاه
 • هزینه این دوره : ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • هزینه هیئت : ۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • آدرس : استاديوم
جهت ثبت نام در این دوره ابتدا ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید