کارگاه-طراحی تمرین-درجه ۳-تهران-۱۳۹۹۷۱۴۱۹۴۵۶۹/۳۱۰۲۷-مشترک

۱۳۹۹/۰۸/۱۱
  شرکت کنندگان در کارگاه آنلاین طراحی تمرین پس از ثبت نام در سامانه فدراسیون می بایست مبلغ ۷۰۰/۰۰۰ ریال به حساب شماره ۱۱۶۸۳۵۸۲۷ نزد بانک تجارت به نام هیات ورزشهای همگانی استان تهران واریز نموده و اصل فیش واریزی را به هیات استان واقع در باشگاه دیهیم تحویل دهند.

 • تاریخ شروع ثبت نام : ۱۳۹۹/۰۷/۱۹
 • تاریخ پایان ثبت نام : ۱۳۹۹/۰۹/۰۷
 • تاریخ شروع دوره : ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
 • تاریخ پایان دوره : ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
 • ساعت شروع وبینار : ۰۸:۰۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
 • ساعت پایان وبینار : ۱۴:۰۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
 • تاریخ برگزاری امتحان : ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
 • برگزار کننده : هیات ورزشهای همگانی استان تهران
 • جنسیت شرکت کنندگان : مشترک
 • استان : تهران
 • شهرستان : تهران
 • هزینه این دوره : ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • هزینه هیئت : ۷۰۰,۰۰۰ ریال
 • آدرس : آنلاین
 • پیش نیاز های مرتبط به دوره

  مربیگری آمادگی جسمانی درجه ۳

  (مشترک)

جهت ثبت نام در این دوره ابتدا ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید