دوره مربیگری ایروبیک ویژه بانوان اصفهان

1398/08/22

 • تاریخ شروع ثبت نام : 1398/08/18
 • تاریخ پایان ثبت نام : 1398/09/03
 • تاریخ شروع دوره : 1398/09/09
 • تاریخ پایان دوره : 1398/09/14
 • تاریخ برگزاری امتحان : 1398/09/14
 • برگزار کننده : باشگاه انقلاب
 • جنسیت شرکت کنندگان : خانم ها
 • استان :اصفهان
 • شهرستان :اصفهان
 • هزینه این دوره : 800,000 ریال
 • هزینه هیئت : 2,100,000 ریال
 • آدرس : باشگاه انقلاب
جهت ثبت نام در این دوره ابتدا ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید