مربیگری درجه 3

1398/08/22

 • تاریخ شروع ثبت نام : 1398/08/12
 • تاریخ پایان ثبت نام : 1398/08/26
 • تاریخ شروع دوره : 1398/08/28
 • تاریخ پایان دوره : 1398/09/03
 • تاریخ برگزاری امتحان : 1398/09/03
 • برگزار کننده : امیدیه
 • جنسیت شرکت کنندگان : خانم ها
 • استان :خوزستان
 • شهرستان :اهواز
 • هزینه این دوره : 1,000 ریال
 • هزینه هیئت : 2,100,000 ریال
 • آدرس : امیدیه
جهت ثبت نام در این دوره ابتدا ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید