سمینار کراسفیت اصفهان

1398/08/22

 • تاریخ شروع ثبت نام : 1398/08/11
 • تاریخ پایان ثبت نام : 1398/08/25
 • تاریخ شروع دوره : 1398/09/22
 • تاریخ پایان دوره : 1398/09/22
 • تاریخ برگزاری امتحان : 1398/09/22
 • برگزار کننده : باشگاه انقلاب
 • جنسیت شرکت کنندگان : خانم ها و آقایان
 • استان :اصفهان
 • شهرستان :اصفهان
 • هزینه این دوره : 300,000 ریال
 • هزینه هیئت : 700,000 ریال
 • آدرس : باشگاه انقلاب
جهت ثبت نام در این دوره ابتدا ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید