مربیگری آمادگی جسمانی آقایان درجه 3

1398/08/22

این دوره از سالهای گذشته ثبت نام شده است

 • تاریخ شروع ثبت نام : 1398/08/14
 • تاریخ پایان ثبت نام : 1398/09/11
 • تاریخ شروع دوره : 1398/09/16
 • تاریخ پایان دوره : 1398/09/21
 • تاریخ برگزاری امتحان : 1398/09/21
 • برگزار کننده : قم
 • جنسیت شرکت کنندگان : آقایان
 • استان :قم
 • شهرستان :قم
 • هزینه این دوره : 1,000 ریال
 • هزینه هیئت : 500 ریال
 • آدرس : حیدریان
جهت ثبت نام در این دوره ابتدا ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید