مربیگری آمادگی جسمانی درجه 3-مازندران-آمل

1398/08/22

 • تاریخ شروع ثبت نام : 1398/08/11
 • تاریخ پایان ثبت نام : 1398/08/22
 • تاریخ شروع دوره : 1398/09/02
 • تاریخ پایان دوره : 1398/09/07
 • تاریخ برگزاری امتحان : 1398/09/07
 • برگزار کننده : آمل
 • جنسیت شرکت کنندگان : خانم ها
 • استان :مازندران
 • شهرستان :ساری
 • هزینه این دوره : 800,000 ریال
 • هزینه هیئت : 2,100,000 ریال
 • آدرس : آمل
جهت ثبت نام در این دوره ابتدا ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید