مربیگری پیلاتس درجه 3-مازندران- قائمشهر

1398/08/22

 • تاریخ شروع ثبت نام : 1398/08/11
 • تاریخ پایان ثبت نام : 1398/09/11
 • تاریخ شروع دوره : 1398/09/17
 • تاریخ پایان دوره : 1398/09/22
 • تاریخ برگزاری امتحان : 1398/09/22
 • برگزار کننده : قائمشهر
 • جنسیت شرکت کنندگان : خانم ها
 • استان :مازندران
 • شهرستان :ساری
 • هزینه این دوره : 800,000 ریال
 • هزینه هیئت : 2,100,000 ریال
 • آدرس : قائمشهر
جهت ثبت نام در این دوره ابتدا ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید