کارگاه بادی پامپ ویژه بانوان اصفهان

1398/08/22

 • تاریخ شروع ثبت نام : 1398/08/11
 • تاریخ پایان ثبت نام : 1398/09/08
 • تاریخ شروع دوره : 1398/09/12
 • تاریخ پایان دوره : 1398/09/15
 • تاریخ برگزاری امتحان : 1398/09/15
 • برگزار کننده : ورزشگاه22 بهمن
 • جنسیت شرکت کنندگان : خانم ها
 • استان :اصفهان
 • شهرستان :اصفهان
 • هزینه این دوره : 1,000 ریال
 • هزینه هیئت : 1,700,000 ریال
 • آدرس : ورزشگاه22 بهمن
جهت ثبت نام در این دوره ابتدا ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید